שילוב ילדים בעלי צרכים מיוחדים - בבתי הספר או בגן

ילדים בעלי צרכים מיוחדים- שילוב בבתי הספר או בגן

שילוב בחינוך (הַכַלָה, Inclusion in Education ,Mainstreaming in Education) הוא מתן אפשרות הצלחה בלימודים לאדם עם לקות במוסד חינוכי המיועד לאוכלוסייה הכללית. הצלחה כזו צריכה להיות בכל תחומי תוכנית הלימודים במסלול בו בחר התלמיד ובהשתתפות בכל הפעילויות שתלמידים מצופים להשתתף בהן כגון טיול שנתי, שיעור חינוך גופני, אומנות, הפסקות פעילות, ימי ספורט ופעילויות מחוץ לבית הספר.

שילוב בחינוך נועד לתלמידים שאובחנו כבעלי לקות ולתלמידים שלא אובחנו ואיש לא ידע לאחר מעשה שכישלונם נבע מלקות.

עקרון השילוב של תלמידים בעלי צרכים מיוחדים בחינוך הרגיל מדגיש את זכותם לחוות חיים רגילים, ללמוד בבית ספר הקרוב למקום מגוריהם ולקבל השכלה בסביבה הכי פחות מגבילה‏.משרד החינוך התחיל להפעיל תכניות לשילוב לתלמידים עם צרכים מיוחדים בחינוך הרגיל משנת 1996‏.

בעבודתי במשרד החינוך כחלק מצוות המת"י (מרכז תמיכה יישובי) וכפיזיותרפיסטית פרטית המוזמנת לגנים ובתי ספר לתת ייעוץ והדרכה אני עוסקת בנושא זה באופן יומיומי. מטרתי לאפשר שילוב אופטימלי בבית הספר או בגן המתייחס לכל היבטי החיים של הילד המשולב ומבחינת מקצוע הפיזיותרפיה הדגש הוא על שימור וחיזוק היכולת הסנסומוטורית, היציבתית, תפקודי היומיום, ההנגשה ואופן הישיבה בכיתה בכל האמצעים הקיימים בבית הספר ובעזרת הדרכה ועבודה משותפת עם אנשי הצוות החינוכי כגון סייעים אישיים, מחנכים, מורים לחינוך גופני, יועצות פדגוגיות ומנהלות בית הספר.הצלחת השילוב נשענת רבות על מעורבותם של המורים מהחינוך הרגיל בחינוך המיוחד ואופן התמודדותם עם התהליך‏. בעקבות היישום של חוק החינוך המיוחד מורים רבים ניסו לגבש את הדרך ההולמת ביותר לשילוב של תלמיד בעל צרכים מיוחדים בכיתתם(היימן, ט' (2004). הכיתה המשלבת: עמדות מורים כלפי תלמידים עם וללא לקות למידה, דפים(38), 152-165).

אמצעי השילוב המקובלים מחולקים לשניים: אמצעי התאמת הכלל לפרט, הקרויים גם "אמצעי הַנְגַשָׁה" (רבקה עובדיה, הנגשת חינוך בבתי ספר ובגנים: הקשבה להוראות, עניין של גישה, גיליון 8, עמ' 65-70, דצמבר 2008) ואמצעי התאמת הפרט לכלל, הקרויים גם "אמצעי שיקום" .היתרון בשימוש באמצעי ההנגשה על אמצעי שיקום הוא שהתאמת הכלל לפרטים אחדים מקלה על התאמת הכלל לפרטים נוספים. הנגשה מטשטשת גם את ההבדל בין תלמידים עם לקויות לתלמידים בלי לקויות ובין תלמידים עם כסף לאמצעי אבחון ושיקום לבין תלמידים בלי כסף לאמצעי אבחון ושיקום ויוצרת אווירה שוויונית (מורן זליקוביץ', "משרד החינוך מגרש את הנכים מבית הספר", באתר ynet‏, 21 במאי 2006).

התאמת הכלל אל הפרט

במסגרת תפקידי כיועצת לתחום הפיזיותרפיה בבתי הספר ובגנים עלי לסייע ולהפנות את תשומת לב המנהלת להנגשה של מבנה מוסד הלימודים זאת אומרת שכל הכיתות יהיו מונגשות ובמרחק ניידות סביר מכיתת האם, בניית מעלית במידת הצורך,הנגשה וקרבה של תאי השירותים ואולם הספורט, שיפור הנגישות לכיסאות גלגליםוהליכונים בכל מסדרונות בית הספר והחצר, העלאת החומר הלימודי לתכנית מחשב שתאפשר הקלדה פשוטה יותר ותפתור בעיה של כתיבה איטית ועוד.

התאמת הפרט אל הכלל

בנוסף נעשות בבית הספר התאמות בדרכי למידה והיבחנות (כמו בחינה בעל פה לתלמיד עם ידיים משותקות) להבדיל מפטורים (כמו ויתור על בחינות לתלמיד עם ידיים משותקות). לתלמיד מוצמדת סייעת אישית (למשל תלמיד בעל מוגבלות מוטורית שזקוק לסיוע בהתנהלות היומיומית בכיתה, בכתיבה ומחוץ לכיתה בניידות ממקום למקום, עזרה בלבוש ובשירותים וכיוצא בזה). תפקידי כפיזיותרפיסטית הוא להדריך את הסייעת והמחנכת שאחראית עליה  כיצד לסייע לתלמיד במידת הצורך בלבד ולאפשר את עצמאותו התפקודית במקסימום האפשרי. כמו כן אני מסתכלת בתוך הכיתה על דרך הישיבה של הילד והאם היא מאפשרת לו השתתפות מקסימלית בשיעור-  מול הלוח, כאשר אמות הידיים נתמכות בשולחן והכיסא מותאם מבחינת גובהו, כפות הרגליים מונחות על משטח או על הרצפה והגו והרגליים תמוכים ונינוחים.

התאמת שיעורי חינוך גופני

שילוב בשיעורי חינוך גופני לתלמידים עם לקויות שונות חשובה משום שגם תלמידים עם לקויות צריכים לשמור על כושר גופני וכחלק מתכנית השילוב עליהם להשתתף בשיעור כשאר התלמידים. שילוב בשיעורי החינוך הגופני אינו פשוט משום ששיעורי החינוך הגופני  שונים באופיים מרוב השיעורים האחרים ודורשים שיטות שילוב שונות. מעבר לכך, יש תלמידים שלקותם מתבטאת בעיקר בשיעורים אלה (כמו תלמידים עם צליעה, אמצעי עזר להליכה כגון קביים /מקלות/הליכון). בשיעורים אלו עלי לסייע למורה למצוא את הדרך הטובה ביותר להעביר את החומר הלימודי הנדרש, תוך התאמתו למגבלות הילד (למשל עבודה בקבוצות קטנות, ביצוע משימה מוטורית לא במקביל למשימה קוגניטיבית, עבודה במרחבי פעולה קטנים/תחומים, העברת החומר הנלמד ודרישה מהילד לביצוע למרות הקושי, לפעמים ברמת ביצוע נמוכה יותר או מתן כללים אחרים לו בלבד וכל זאת על מנת לאפשר השתתפות מקסימלית של הילד בשיעור החינוך הגופני למרות מגבלותיו.

אין ספק שהשילוב בבית הספר או בגן דורש התארגנות שונה וראיה אחרת ממערכות החינוך הקיימות אך לפי השקפתי השילוב מאפשר לנו לחיות בחברה מכילה, סלחנית ומלמד את ילדינו שזה בסדר להיות מיוחד, שזה בסדר להיות בעל צרכים מיוחדים ושאין סיבה שזה יגביל אותם בהגשמת חלומותיהם בעתיד. עלינו כאנשי מערכת החינוך וכהורים לשאוף לאפשר שילוב כל עוד הוא תורם לילד ולמשפחתו ולנסות לפתור את הבעיות שצצות בשטח תוך למידה, תוך הכנה והערכות מתאימה מראש ובמסגרת יצירתית, עם המגבלות הקיימות.

שילוב, כמו בישול הוא הרכבת משהו חדש ממספר מרכיבים שונים שצירופם יחד מאפשר טעם, ריח והנאה שלא יתקבלו מכל מרכיב בנפרד...

אז מה אתם אומרים- רוצים ללמוד לבשל?